Info voor ouders

Waar gaat uw kind aan meewerken?

We maken deze film met als belangrijkste doel om de kinderen die meewerken een leuke tijd te geven en als ze dat nodig hebben ook een beetje zelfvertrouwen. Het wordt sowieso een tegekke ervaring. Het filmen wordt begeleidt door ervaren filmmakers maar we proberen de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen.

Het doel is om een mooie, Nederlandstalige kwaliteitsfilm te maken. Als het geheel slaagt wil Stichting Moed er een lespakket op baseren waarmee ze op middelbare scholen in heel Nederland les kunnen gaan geven over pesten en de gevolgen daarvan.

Stiekem hopen we ook dat we de film op TV kunnen krijgen, maar dat moet de tijd nog leren. Hij zal in ieder geval gratis op internet beschikbaar worden gesteld voor wie hem ook maar wil zien.

Niet commercieel

De film heeft geen winstoogmerk en iedereen werkt belangeloos mee. Mochten er toch inkomsten worden gegenereerd (bijvoorbeeld in het onwaarschijnlijke geval van verkoop aan een TV zender) dan willen we die naar een goed doel laten gaan dat met het onderwerp van de film te maken heeft.

Tijdsduur van het maken

Het scenario voorspelt dat de film ongeveer 45 minuten zal gaan duren. We hebben dus een behoorlijk aantal draaidagen nodig. Uw kind hoeft niet bij alle draaidagen te zijn, alleen bij die dagen waarop scenes gefilmd worden waar uw kind een rol in speelt. Natuurlijk kan uw kind op andere draaidagen ook altijd komen helpen.

We zullen- afhankelijk van de rol- tussen de vijf en tien draaidagen met uw kind moeten plannen, verspreid over enkele maanden.

Hoe zit het met school?

School gaat uiteraard voor. We plannen alle draaidagen om de agenda van uw kind heen. We houden daarbij rekening met toetsen, vakanties en hobby’s naast het filmen.

Commitment

Het meewerken aan deze film is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Op een draaidag zijn er veel mensen bij elkaar die allemaal tijd hebben vrijgemaakt, en plannen met zo’n grote groep mensen is niet eenvoudig.¬†Wanneer een draaidag eenmaal in goed overleg gepland is, dient iedereen dus ook echt aanwezig te zijn.

Contractje

We stellen voor alle medewerkers een eenvoudig contractje op, dat u ook als ouder of verzorger dient te ondertekenen. Er staat niet veel meer in dan dat u uw kind toestemming geeft om aan de film mee te werken, dat u en uw kind ons als makers toestemming geven het gefilmde materiaal te gebruiken voor de film en eventuele promotie van die film.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd een e-mail sturen naar info@loser.cool of bellen met Vincent: 06 24 63 75 07